سال جهش تولید
دوشنبه 16 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دیدار اعضاء انجمن خوشنویسان شهرضا و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان با پیشکسوت فرهنگ شهرضا استاد عمو حیدری

عصر روز دوشنبه ۷ بهمن ماه ۱۳۹۸
مدیر و اعضا شورای انجمن خوشنویسان 
و رئیس و معاون اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی 
و همچنین موسس انجمن خوشنویسان شهرضا استاد محمد علی شادمان 
 با حضور در منزل پیشکسوت فرهنگ شهرضا  استاد رحمت اله عموحیدری از همراهی ایشان در برنامه های انجمن خوشنویسان شهرضا سپاسگزاری و تقدیر نمودند.
گفتنی است استاد عموحیدری در سالهای اولیه تاسیس انجمن خوشنویسان شهرضا جزء مشوقین استادان و هنرجویان بوده اند.