سال جهش تولید
دوشنبه 16 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هم نویسی سوره مبارک فجر به همت انجمن خوشنویسان شعبه ساوجبلاغ و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان

خوشنویسان شهرستان ساوجبلاغ در یک نشست صمیمی به هم نویسی سوره مبارک فجر پرداختند .          

  خدارحم بابایی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوجبلاغ با هماهنگی محمود پایکاری رئیس اداره آموزش و پرورش ساوجبلاغ

و حمیدرضا نادری رئیس انجمن خوشنویسان ساوجبلاغ اقدام به برپایی نشست هم نویسی نمودند.

دراین نشست تعداد ۳۰ نفر خوشنویس حضور داشتند که سوره مبارک فجر را تحریر نمودند.