سال جهش تولید
سه شنبه 1 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری همایش اشتیاق وصل در سبزوار

  

 این همایش باحضور استادان طوسی ، شرافت ، شیرخانی ، مشقی وجمع کثیری از خوشنویسان ممتاز وفوق ممتاز درمحل سالن انجمن خوشنویسان سبزوار برگزار شد وبیش از 30هنرمند حضور یافتند. مراسم با قرائت آیاتی از کلام الله توسط  آقای جعفر باشتنی آغاز واستاد طوسی مدیر انجمن ضمن خوش آمد گویی بحاضرین  اهداف این جلسه رابرشمرد. ایشان دیدار دوستانه، وفاق وهمدلی و همچنین هم اندیشی در مورد برنامه ی انجمن از قبیل کلاسها، نمایشگاه ها ، اردوها ، ورک شاپ ، کارگاه های آموزشی وجلسات همنویسی را اعلام وخواستار حضور بیشتر شرکت کنندگان دراین برنامه ها شد. سپس مهزیاری مسئول اداری مالی انجمن گزارشی از فعالیتهای انجام شده در سال گذشته را برای حاضرین قرائت کرد. اجرای سه تار توسط جوانترین عضو انجمن کیارش اژدری و مبحث مقایسه ی سیاه مشق با نقاشی کنشی توسط دکتر نصرآبادی از دیگر  برنامه های همایش بود . 

همچنین شعرخوانی محلی توسط آقای مشقی ، گفتگو در مورد کلاسهای فوق ممتاز ، نقاشیخط ، ورک شاپ وجلسات همنویسی توسط استاد بشیری ، استاد شیرخانی واستاد محمد مشقی مطرح شد . در آخرپس ازبازدید از نمایشگاه شوق دیدار وصرف شام جلسه پایان یافت.