سال رونق تولید
پنجشنبه 21 فروردین

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه کمیسیون آموزشی انجمن خوشنویسان ایران

بر اساس این خبر، جلسه کمیسیون آموزشی با حضور نائب رییس انجمن استاد صندوق آبادی،

استادان : فروزنده ، زدوار، صحافی مقدم ، خیام، آقای زمزیا و مدیر اجرایی آقای براتی ... روز پنجشنبه مورخ 24 بهمن 98 در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان برگزار گردید.

در این جلسه که از ساعت 10صبح آغاز و درساعت 12 خاتمه یافت، اعضاء حاضر د رجلسه در خصوص امور آموزشی انجمن به بحث و تبادل نظر پرداختند.