سال جهش تولید
سه شنبه 1 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری مراسم مجمع انجمن خوشنویسان قرچک با حضور ناظر محترم دفتر مرکزی جناب آقای استاد غلامرضا سپهری

 

مراسم مجمع انجمن خوشنویسان قرچک با حضور ناظر محترم دفتر مرکزی جناب آقای استاد غلامرضا سپهری و ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قرچک جناب آقای محمود برزگر 

اسامی منتخبین شورا به شرح ذیل میباشد:
1) جناب آقای علیرضا صمیمی 2) سرکار خانم بتول ابراهیمی 3) جناب آقای سیدرحمان موسوی(عضو علی البدل) و جناب آقای بهزاد جعفری بعنوان بازرس شعبه و سرکار خانم زهرا تاجیک خاص بعنوان عضو علی البدل بازرسی شعبه انتخاب گردیدند.