سال جهش تولید
شنبه 25 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تصاویر اولین جلسه شورای شعبه تهران بزرگ با حفظ و رعایت پروتکل های بهداشتی در دوران بحرانی شیوع کرونا

 بر اساس این خبر روز شنبه مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه سال نودونه اولین جلسه شورای شعبه تهران بزرگ با حفظ و رعایت پروتکل های بهداشتی در دوران بحرانی شیوع کرونا در محل ساختمان انجمن خوشنویسان ایران شعبه تهران بزرگ با حضور اکثریت اعضای شورای شعبه، میهمان ویژه جناب استاد علی اشرف صندوق آبادی نائب رئیس انجمن خوشنویسان ایران و مدیر اجرائی آقای براتی برگزار گردید.