تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
پنجشنبه 27 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست بررسی ابعاد همکاری بانک قرض الحسنه رسالت با انجمن خوشنویسان ایران

بر اساس این خبر، نشست بررسی ابعاد همکاری بانک قرض الحسنه رسالت با انجمن خوشنویسان ایران

روز یکشنبه مورخ 25 خرداد 99 با حضور نمایندگان مربوطه و مدیر اجرایی انجمن 

و همچنین مسئولین امور مالی در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.