سال جهش تولید
شنبه 29 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران - خرداد 99

 

 بر اساس این خبر، جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران با حضور:

اعضای محترم شورای عالی، بازرسین، مشاورین حقوقی و  مدیر اجرایی  

روز چهارشنبه مورخ 28 خرداد 99 در دفتر مرکزی برگزار گردید.