سال جهش تولید
سه شنبه 17 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مدیریت شعبه تهران بزرگ از زحمات شورای عالی و مدیر اجرایی انجمن خوشنویسان ایران قدردانی نمود.