سال جهش تولید
دوشنبه 20 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اعلام اسامی برگزیدگان و شایستگان تقدیر کارگاه مجازی خوشنویسی ماه مبارک رمضان

اسامی برگزیدگان و شایستگان تقدیر کارگاه مجازی خوشنویسی ماه مبارک رمضان اعلام شد.

اسامی برگزیدگان و شایستگان تقدیر کارگاه مجازی خوشنویسی ماه مبارک رمضان پس از دو مرحله داوری آثار به شرح ذیل اعلام شد:

۱- از میان آثار ارسالی به خط نسخ: الف) اثر/ آثار برگزیده:در این محوراثری برگزیده شناخته نشد. --- ب ) آثار شایسته تقدیر: خانم الهام غفاری یقین – خانم اعظم علیزاده نیک

۲- از میان آثار ارسالی به خط ثلث: الف) اثر برگزیده: آقای مجید داستانی ب ) آثارشایسته تقدیر: خانم نفیسه تقوی – آقای علی سلطانی

۳- از میان آثار ارسالی به خط شکسته: الف) آثار برگزیده: مشترکاً آقایان امیر دانش مراغی و محمود رحیمی عهد ب ) آثارشایسته تقدیر: خانم طیبه ازندریانی – خانم گوهر همایی – آقای مجتبی رحم دار

۴- از میان آثار ارسالی به خط نستعلیق: الف) اثر برگزیده: آقای محمد جواد شکوهی فر ب ) آثار شایسته تقدیر: آقای مصطفی عابدینی – آقای حامد فقیهی - آقای دربان رضوی .