سال جهش تولید
دوشنبه 20 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مصاحبه رادیو ایران با جناب آقای دکتر طالبیان معاون سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در خصوص ثبت خوشنویسی اسلامی در یونسکو