سال جهش تولید
شنبه 4 بهمن

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دارالکتابه مرکز طبع و نشر قرآن تقدیم می کند: گزیده ای از تعلیم خط نسخ و مبانی کتابت قرآن کریم

این مجموعه به اعضای محترم انجمن خوشنویسان با چهل درصد تخفیف تقدیم خواهد شد.