سال جهش تولید
یکشنبه 30 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

استاد مجتبی ملک زاده : کشورهای دیگر با تلاش سعی دارند تاریخ هنر خوشنویسی را به خود نسبت دهند.

  استاد مجتبی ملک زاده گفت: امروزه هنرمندان جوانی را داریم که در سن کم می توانند با تاریخ خوشنویسی ما برابری کنند.
مجتبی ملک زاده هنرمند خوشنویس در گفت وگو با هنرآنلاین درباره اقدام به ثبت خوشنویسی اسلامی توسط ترکیه و کشورهای عربی در فهرست میراث ناملموس یونسکو گفت: در ترکیه و چند کشور عربی دولت های آنها بر روی خوشنویسی سرمایه گذاری کرده و برنامه های بلندمدت برای آن دارند تا این هنر را توسعه دهند. تلاش های آنها باعث شده است پرونده خوبی برای نسبت دادن تاریخ خوشنویسی به خود گردآوری کنند و حالا هم با ثبت خوشنویسی در سال آینده به نام آنها نتیجه تلاش های خود را می بینند. این در حالی است که یک میراث بسیار پراهمیت مانند خوشنویسی در مملکت ما وجود دارد اما امروز به وضعیتی دچار شده که هنرمندان بی نظیر این هنر مجبور هستند برای گذران زندگی خود کارهای دیگری کنند که در شأن این هنر نیست.
ملک زاده ادامه داد: با توجه به اینکه سال هاست به تدریس خوشنویسی مشغول هستم با تعداد زیادی از جوانان سروکار دارم که انگیزه های تاریخی و فرهنگی آنها را وادار کرده است به سراغ خوشنویسی بیایند. جوانی که در دنیای امروز با ویژگی های خاص آن به سراغ هنری مانند خوشنویسی که ریشه در سنت دارد می رود، شایسته تقدیر است. اما وقتی با آنها صحبت می کنم، متوجه می شوم که دچار مشکلات اقتصادی متعددی هستند و اغلب برای گذران زندگی خود به کارهای متفاوتی مشغول هستند. خوشنویسان جوان در کشور ما باید منتظر یک جشنواره باشند تا جوایز اندکی که در آن وجود دارد را برنده شوند. وقتی ما نمی توانیم این هنرمندان جوان را حمایت کرده و نگه داریم، چگونه می توانیم بگوییم خوشنویسی متعلق به ماست.