سال جهش تولید
یکشنبه 30 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پرونده هنر خوشنویسی ایران روی سایت یونسکو

 معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت:
                                                          هم اکنون پرونده هنر خوشنویسی ایران روی سایت یونسکو بارگذاری شده است.

 به گزارش خبرنگار حوزه میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی گروه علمی فرهنگی و هنری خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمدحسین طالبیان با اشاره به پیگیری‌های جمهوری اسلامی نسبت به اعتراض وزارت میراث فرهنگی در رابطه با پیشنهاد ترکیه برای ثبت خوشنویسی اسلامی به نام آن کشور افزود: ایران چهار پرونده در خصوص میراث ملموس و ناملموس به منظور ثبت جهانی به یونسکو ارائه داده و پرونده خوشنویسی را نیز به این سازمان جهانی ارسال کرده است.
وی گفت: ثبت جهانی این پرونده‌ها در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ مطرح و انجام خواهد شد.
معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأکید کرد: اعتراض ایران درباره ثبت هنر خوشنویسی اسلامی به نام ترکیه به هیچ وجه جنبه سیاسی ندارد و نگاهی به طور کامل فنی است.
آقای طالبیان درباره روند ثبت جهانی منطقه اورامانات گفت: ارزیاب سازمان جهانی یونسکو برای ارزیابی و بازدید از این منطقه ماه مهر به ایران سفر خواهد کرد.