سال جهش تولید
یکشنبه 30 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ابلاغ مراتب ثبت هنر خوشنویسی به استانداران ۳۱ استان

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دو نامه جداگانه مراتب ثبت چهار اثر میراث فرهنگی ناملموس را به استانداران ۳۱ استان ابلاغ کرد.

   در نامه علی اصغر مونسان به استانداران ۳۱ استان آمده است:
« در اجرای ماده یک از قانون تشکیل 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ و مواد ۱۱ و ۱۲ از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ میراث فرهنگی ناملموس مصوب سال ۱۳۸۴ و مواد ۲ و ۳ آئین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ هیئت وزیران و با رعایت مقررات آئین نامه اجرایی مذکور، میراث فرهنگی ناملموس با عنوان «کشتی پهلوانی» به شماره ۲۰۰۹، «هنر ساختن، نواختن، مقام ها و فرهنگ تنبور» به شماره ۲۰۱۴، «زیارت رضوی (به پیشنهاد استان خراسان رضوی)» به شماره ۲۰۱۵ در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۹ در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده است.
هرگونه اقدام که موجب حفظ و احیای این میراث شود، مورد تأکید است.
خواهشمند است، دستور فرمائید مراتب برای اطلاع و اجرا به مقامات و مسئولان ذی ربط ابلاغ و از نتیجه اقدام این وزارتخانه را مطلع کنند.»
همچنین در نامه مشابه دیگر مونسان به استانداران ۳۱ استان مراتب ثبت میراث فرهنگی ناملموس «هنر خوشنویسی» به شماره ۲۱۰۹ که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده است، نیز ابلاغ شد.