سال جهش تولید
یکشنبه 30 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فراخوان جشنواره " یادگار کتابت " با مشارکت کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان استان تهران و انجمن خوشنویسان شعبه تهران بزرگ