تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
شنبه 3 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران در مجموعه فرهنگی هنری دزاشیب -مهرماه 99

  بر اساس این خبر، جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران روز پنجشنبه مورخ 3 مهرماه 1399  با حضور قائم مقام انجمن استاد صندوق آبادی ،

نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر ساکت ، اعضای شورای عالی، بازرسین و وکیل حقوقی و

مدیر اجرایی آقای براتی در مجموعه فرهنگی هنری دزاشیب برگزار گردید.