سال جهش تولید
چهارشنبه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعضای انجمن خوشنویسان شعبه مراغه به مناسبت هفته خوشنویسی مهر99

  

  

    دیداررئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مراغه و جمعی ازاعضای انجمن خوشنویسان مراغه با آقای موسوی معاون استانداروفرمانداراین شهرستان به مناسبت هفته خوشنویسی ، در این دیدارازبرخی از خوشنویسان شهرستان مراغه تجلیل گردید.