سال جهش تولید
چهارشنبه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دیدار رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان فرهنگی و ورزشی با مدیر انجمن خوشنویسان شعبه کاشان به مناسبت هفته خوشنویسی مهر99

   

   حضور ریاست  اداره فرهنگ  وارشاداسلامی کاشان جناب آقای دکترنمکی و جناب آقای مهندس واحدیان رئیس سازمان فرهنگی وورزشی شهرداری کاشان درروزپنجشنبه ۲۴مهرماه به مناسبت هفته خوشنویسی دردفترانجمن خوشنویسان کاشان وعرض تبریک بمناسبت هفته خوشنویسی وگرامیداشت استادان وپیشکسوتان این حوزه . دراین جلسه جناب دکترنمکی اززحمات اساتید پیش کسوت تقدیروتشکرکردند و برای هنرمندان خوشنویسی آرزوی توفیق وسربلندی نمودند. جناب مهندس واحدیان رئیس سازمان فرهنگی وهنری شهرداری درصحبتهای خود برضرورت نزدیکی شهرداری وهنرمندان مطالبی ایراد فرمودند وقول دادند دراختصاص فضایی ازطرف شهرداری محترم کاشان به انجمن خوشنویسان کاشان برای فعالیتهای فرهنگی وهنری تمام تلاش وسعی خودرامعطوف این امرمهم نمایند.
درجلسه فوق رئیس اداره ارشاد معاون فرهنگی وهنری جناب دکترنظافتی معاون مالی وجناب آقای معافی ودبیرشورای  هنر شهرداری کاشان جناب بهنام اعتمادی حضورداشتند.