سال جهش تولید
سه شنبه 19 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری افتتاحیه نمایشگاه آثار برگزیدگان دوسالانه های خوشنویسی قزوین به مناسبت هفته خوشنویسی مهر99

  

  

  

افتتاح نمایشگاه خوشنویسی آثار برگزیدگان دوسالانه های خوشنویسی قزوین 

دوسالانه های خوشنویسی ایران از سال ۱۳۸۹بطور منظم ومستمر هر دوسال یکبار در شهریور ماه مصادف با هفته فرهنگی قزوین در پایتخت خوشنویسی ایران شهر قزوین برگزار میگردد. شهریور سال 1399میبایست ششمین دوسالانه باشور وحال مضاعف در کهن شهر قزوین برگزار میگردید.

اما بدلیل شرایط ناخواسته بوجود آمده در جامعه ولزوم رعایت شیوه نامه های بهداشتی وعدم تجمع این دوسالانه برگزار نگردید.نمایشگاه آثار برگزیدگان دوسالانه های خوشنویسی با همکاری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی وانجمن خوشنویسان قزوین با 40اثر از آثار برگزیده 5 دوره دوسالانه از 19 لغایت 24 مهرماه بمناسبت گرامیداشت هفته خوشنویسی در نگار خانه تماشا واقع در میدان میر عماد – مجتمع هنری ارشاد برگزار گردید .

این نمایشگاه  با رعایت پرتکل های بهداشتی با حضور مدیر کل محترم فرهنگ وارشاد اسلامی ، ریاست واعضای محترم  شورای انجمن خوشنویسان قزوین وتعدادی از مدرسان وهنرمندان در ساعت 16  روز شنبه 19 مهر در نگارخانه تماشا افتتاح گردید .