سال جهش تولید
چهارشنبه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

حضور جمعی از‌خوشنویسان دماوند بر مزار استاد فقید حسین نوروزی احمدآبادی و برگزاری ورک شاپ خوشنویسی بیاد استاد محمدرضا شجریان

حضور جمعی از‌خوشنویسان دماوند بر مزار استاد فقید حسین نوروزی احمدآبادی

 

برگزاری کارگاه خوشنویسی نستعلیق و شکسته نستعلیق درهفته خوشنویسی

«بزرگداشت استاد محمدرضا شجریان» با رعایت شیوه نامه های بهداشتی