سال جهش تولید
چهارشنبه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری ورک شاپ خوشنویسی در انجمن خوشنویسان تبریز با رعایت پروتکل های بهداشتی در هفته خوشنویسی