سال جهش تولید
شنبه 9 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری دیدار اعضای انجمن تبریز با معاونت امور هنری اداره ارشاد و تقدیر از هنرمند نوجوان 16 ساله برای اخذ درجه فوق ممتاز به مناسبت هفته خوشنویسی مهر99

   

   

  دیداراعضای شورای انجمن خوشنویسان  تبریز با معاونت هنری و سینمایی و رئیس گروه اموری هنری اداره ارشاد به مناسبت هفته خوشنویسی وتقدیر از هنرمند نوجوان خانم عسل صادقی(۱۶ ساله) بمناسبت اخذ درجه فوق ممتاز و استاد ایشان جناب آقای کاظم گیتی نورد با حضور اعضای شورای انجمن خوشنویسان  تبریز