سال رونق تولید
پنجشنبه 28 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فراخوان اولین دوسالانه جشنواره خوشنویسی کردی سنندج
فراخوان اولین دوسالانه جشنواره خوشنویسی کردی

جشنواره کردی

***

(( فراخوان اولین دوسالانه جشنواره خوشنویسی کردی))

جشنواره کردی

***

فرم ثبت نام

جشنواره کردی