تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
شنبه 3 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه ارزشیابی استادی -آبان 99

 

دومین جلسه ارزشیابی استادی طی روزهای پنجشنبه 8 و یکشنبه 11 آبان99 در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.