سال جهش تولید
سه شنبه 11 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سخنرانی دکتر حمید رضا قلیچ خانی در مراسم مجازی بزرگداشت مرحوم دکتر مهدی بیانی