سال جهش تولید
سه شنبه 11 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قدردانی انجمن خوشنویسان ایران از شهردار، ریاست شورای شهر ورئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نی ریز جهت نامگذاری خیابان سید عطااله طغرایی