تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
چهارشنبه 29 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کسب مقام اول خط ثلث توسط هنرمند گرامی آقای احمد علی نمازی از اعضای انجمن خوشنویسان شعبه اورمیه

کسب مقام اول خط ثلث توسط آقای احمد علی نمازی از اعضای انجمن خوشنویسان شعبه اورمیه در مسابقات بین المللی قونیه


موفقیت هنرمند گرامی جناب آقای احمد علی نمازی و کسب مقام اول خط ثلث در مسابقات بین المللی قونیه

تبریک عرض نموده ، برای ایشان آرزوی سعادت و سرافرازی داریم.

انجمن خوشنویسان ایران