سال جهش تولید
یکشنبه 5 بهمن

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست هماهنگی برگزاری جشنواره و نمایشگاه خوشنویسی مجازی یونسکو و انجمن خوشنویسان ایران

بر اساس این خبر، نشست هماهنگی برگزاری جشنواره و نمایشگاه خوشنویسی مجازی یونسکو و انجمن خوشنویسان ایران روز سه شنبه مورخ 25 آذرماه 99 با حضور دکتر ایوبی دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو، استادان حیدری، فلسفی، صندوق آبادی و مدیر اجرایی انجمن آقای براتی در محل دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.