سال جهش تولید
یکشنبه 5 بهمن

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست مشترک انجمن خوشنويسان ايران و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي برگزار شد.

در دیدارقائم مقام انجمن خوشنويسان ايران، مدير اجرايي و مدیر روابط عمومی این انجمن با حجت الاسلام و المسلمين مهدي ايماني پور معاون توسعه همكاري هاي علمي و فرهنگي سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي  زمینه های همکاری مشترک بین طرفین مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي انجمن خوشنويسان ايران ؛استاد صندوق آبادي، قائم مقام انجمن خوشنويسان ايران دراين نشست در خصوص موقعيت  و جایگاه هنرخوشنويسي قدسي در كشور و همچنين توانمندي های انجمن خوشنويسان ايران سخنانی را ارایه کردند.
وی تاکید کرد: ظرفيت جامعه خوشنویسی کشور مي تواند به صورت سازمان يافته در راه اعتلاي فرهنگ و هنر كشور در اختيار سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي قرار گیرد . 
استاد صندوق آبادی با اشاره به اينكه اين همكاري ها مي تواند به صورت مناسبتي و غير مناسبتي در كشورهاي مختلف بين انجمن و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در قالب برگزاري نمايشگاه ها و نشست هاي تخصصي و آموزشي جريان داشته باشد گفت: حتی در دوران كنوني ميتوان به صورت مجازي به بحث آموزش و برگزاری نمایشگاه مجازی در قالب گالري هاي آنلاين استادان برجسته خوشنویسی كشور اقدام کرد. 

عارف براتي؛ مدير اجرايي انجمن خوشنويسان ايران دراين جلسه با اشاره به اينكه انجمن خوشنويسان با بيش از هفتاد سال سابقه همواره كوشيده است در حوزهء فرهنگ و هنر، كتابت قرآن، احاديث و اشعار بزرگان فعاليت داشته باشد گفت:  این انجمن ميتواند در مسير كيفي سازي اقدامات سازمان فرهنگ و ارتباطات در انجام امور نمايشگاه ها و توليدات هنري در كشورهاي ديگر تعامل و همكاري داشته باشد.
وی با اشاره به اينكه انجمن خوشنويسان همواره از كشورهاي مختلف درخواست هايي مبني بر آموزش و ارائه مدرك انجمن خوشنويسان ايران دریافت می کند گفت: تعامل و همكاري بين سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و این انجمن می تواند به پاسخ به تقاضای خيل عظيم مشتاقان هنر خوشنویسی کمک کند.
در انتهاي اين جلسه حجت الاسلام و المسلمين جناب ايماني پور ضمن خرسندي از برگزاري اين جلسه اظهار داشت: هنر خوشنويسي يكي از هنرهاي معناگرا است و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در راستای تقویت این هنر از همکاری با انجمن خوشنويسان ايران  استقبال می کند.
وی ابراز امید واری کرد: با برگزاری جلسات بیشتر و انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک، حمایت های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي از هنر خوشنویسی اجرایی شود.