سال جهش تولید
جمعه 15 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دیدار دکتر سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه و جناب دکتر علیرضا دلخوش مدیر کل دیپلماسی وزارت امورخارجه با استاد امیرخانی ریاست شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران

 

 

 

در این دیدار به ارتباط  تنگاتنگ انجمن خوشنویسان ایران و حوزه  وزارت امورخارجه و توسعه ارتباط و هنرخوشنویسی در خارج از مرزهای ایران تأکیدبه عمل آمد.برنامه این نشست ایجاد رویه  ی همکاری و ارزیابی زوایای ارتباط مناسب نهاد بزرگ انجمن خوشنویسان با وزارت امورخارجه بودکه توضیحاتی از جانب مسؤلین انجمن خوشنویسان در خصوص فعالیتهای برون مرزی این نهادارائه گردید.و ازحمایتهای بعضی از سفرا و نمایندگان ادر خارج از کشور از جانب انجمن خوشنویسان ایران تقدیر به عمل آمد .