تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
شنبه 3 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران در دفترمرکزی -22 و 23 بهمن 1399

  

 بر اساس این خبر، جلسه شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران با حضور:

ریاست انجمن استاد امیرخانی، نماینده محترم وزیرفرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر ساکت،

 اعضای شورای عالی، بازرسین، مشاورین حقوقی و  مدیر اجرایی  

روز چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 22 و 23 بهمن ماه 1399 در دفتر مرکزی برگزار گردید.