سال جهش تولید
سه شنبه 31 فروردین

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نمایشگاه آثار خوشنویسی استادان : عین الدین صادق زاده و حسین غلامی با عنوان " نوبت عاشقی"