تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
شنبه 3 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری دهمین نمایشگاه آثار هنرمندان خوشنویس با مضامین قرآنی نهج البلاغه و ابیات در فرهنگستان هنر