سال رونق تولید
پنجشنبه 28 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

​نمایش آثار خوشنویسی دختر فتحعلی شاه

  • نمایش آثار خوشنویسی دختر فتحعلی شاه

نقش ‌صد مهر تاریخی رجال، سلاطین، مشاهیر، بانوان خوش‌نویس، ادیبان و کاتبان مشهور که روی نسخه‌های خطی

گنجینه کتابخانه و موزه ملی ملک حک شده‌اند، به نمایش درآمده است.

 نمایشگاهی با عنوان «نقش نام» در موزه‌ی ملک در جریان است که دربرگیرنده‌ی نقش ۱۰۰ مهر تاریخی است.

این آثار برگرفته از نسخه‌های خطی مربوط به رجال، سلاطین، مشاهیر، بانوان، ادیبان و کاتبان است.

مهرهای تاریخی به نمایش‌ درآمده در این نمایشگاه، در دسته‌بندی موقعیت اجتماعی صاحب آن به همراه پیشینه، کاربرد و تنوع مضمون‌های مهرها عرضه شده‌اند.

این مهرها از دوره‌های تاریخی متعددی مانند صفوی، قاجاری سلجوقی، تیموری و حتی سده‌های میانی اسلام انتخاب شده‌اند. به عنوان نمونه در میان

این نسخه‌ها، نسخه‌ای مربوط به «جمع و خرج خراسان و سیستان»، نسخه‌هایی مربوط به کتابخانه‌ی شاهزاده فرهاد میرزا معتمد الدوله و آثار خوش‌نویسی ام‌سلمه

دختر هنرمند خوش‌نویس فتحعلی‌شاه و مهر شخصی‌ او در این نمایشگاه حضور دارد.

این آثار برگرفته از گنجینه کتابخانه و موزه ملک است.

علاقه‌مندان برای تماشای این آثار می‌توانند در اردیبهشت و خرداد سال جاری، همه‌روزه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۳۰، پنج‌شنبه‌ها تا ۱۵:۳۰ به موسسه‌ی کتابخانه

و موزه‌ی ملی ملک به نشانی «میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، محوطه باغ ملی، خیابان ملل متحد» مراجعه کنند.