تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
دوشنبه 29 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تقدیر از هنرمند گرامی محمد صالح قاسمی ( قبولی در آزمون دوره ممتاز خرداد ماه 1400)

  

  

تصویر هنرمند گرامی محمد صالح قاسمی 9 ساله از ملایر، در کنار استادش جناب آقای احمد شریفی 

که تمامی مراحل دوره ممتاز را با موفقیت گذرانیده است.