تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
جمعه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه خوشنویسی جمعی از هنرمندان انجمن خوشنویسان شهرکرد به مناسبت هفته خوشنویسی