تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
جمعه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه خوشنویسی برگزیدگان مسابقه خط تحریری ( رقم مهر) به مناسبت هفته خوشنویسی در انجمن خوشنویسان شیروان

 

 

بازدید دکتر جدی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی از نمایشگاه خوشنویسی 
وخط تحریری ستارگان نامیرا و  بازدید دکتر تکمیلی بازدید دکتر تکمیلی امام جمعه محترم شیروان از نمایشگاه خوشنویسی رقم مهر