تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
جمعه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار خوشنویسی در انجمن خوشنویسان شعبه تبریز به مناسبت هفته خوشنویسی در نگارخانه استاد یاسمی