تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
جمعه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نمایشگاه، کارگاه خوشنویسی و دیدار از اساتید پیشکسوت در نیشابور به مناسبت هفته خوشنویسی