تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
جمعه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری کارگاه خوشنویسی و خط تحریری همراه با نمایش آثار هنرمندان و هنرجویان در دامغان به مناسبت هفته خوشنویسی