تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
جمعه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

همزمان با هفته خوشنویسی نمایشگاه خوشنویسی «مهر نی» با حضور فرماندار شهرستان آران و بیدگل افتتاح شد.

فرماندار: هنر خوشنویسی، ایرانی‌ترین و اسلامی‌ترین هنر است.
انجمن خوشنویسان شهرستان آران و بیدگل با خلق آثار هنری خود، پیامهای منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی خود را تبیین می‌کند. برپایی نمایشگاه خوشنویسی «مهر نی» در آران و بیدگل ابزاری برای انتقال فرهنگ مردم این منطقه به دیگر نقاط کشور است.
تعداد اعضای انجمن خوشنویسان شهرستان آران و بیدگل از ابتدا تاکنون را 250 نفر است و این انجمن در حال حاضر با 25 نفر عضو رسمی و 5 کلاس آموزشی فعال است.
فرماندار شهرستان آران و بیدگل  و رییس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی این شهرستان در پایان این دیدار با اهدای لوح تقدیر به عباس متولی رئیس انجمن خوشنویسان شهرستان آران و بیدگل و خوشنویسان شرکت کننده در نمایشگاه «مهر نی» این شهرستان از آقایان اصغر صدیقیان، علی اکبر قندانی، محمدحسین منعمی، صابر عظیمی، حسن حجتی‌تبار و امیرحسین شاهمیرزایی و خانم‌ها صدیقه ارباب، زینب صباغی، فریبا قپانداری، آسیه باغ و نسیم حسینی که در برپایی این نمایشگاه همت گماردند، با اهدای لوح، تقدیر کرد.