سال رونق تولید
پنجشنبه 28 شهریور

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه خوشنویسی خانم زهره رئیس الساداتی

نمایشگاه آثار خوشنویسی خانم زهره رئیس الساداتی 
زمان :3 تا 10 خرداد 
افتتاح : سوم خرداد ماه ساعت 17
مکان : تهران یوسف آباد .خیابان 21.بوستان شفق گالری شفق

زهره رئیس الساداتی انجمن خوشنویسان ایران

رئیس الساداتی2 انجمن خوشنویسان ایران

رئیس الساداتی 3 انجمن خوشنویسان ایران