تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
جمعه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

استاد علی اشرف صندوق آبادی به عنوان عضو شورای سیاست گذاری چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر منصوب گردید.