تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
جمعه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست صمیمی انجمن های استان کرمانشاه باحضور استاد معزز عبدالله جواری و استاد زمزیا

 

نشست صمیمی انجمن های استان کرمانشاه باحضور استاد معززعبدالله جواری واستادزمزیا به میزبانی انجمن خوشنویسان اسلام آباد غرب برگزار گردید .

در این نشست که همه خوشنویسان فارغ التحصیل ممتاز انجمن خوشنویسان این شهرستان دعوت شده بودند انتقادات ونظرات خود را بیان نمودند.