تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
جمعه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه ششمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران و نشست تخصصی به مناسبت گرامیداشت مقام هنری عمادالکتاب قزوینی