تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
جمعه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار نقاشیخط استاد علی گنجی و گروه هنرجویان دیباجی و شهران با عنوان