بسمه تعالی
نتایج آزمون سراسری تابستان 94

با سپاس بیکران به درگاه ایزد منان و ضمن آرزوی توفیق برای تمامی پویندگان عرصه هنر خوشنویسی

و سربلندی تمامی هنرمندان خوشنویس در سراسر کشور،  نتایج آزمون تابستان 94 به شرح ذیل اعلام می گردد:

   
1-نتایج دوره مقدماتی
2-نتایج دوره متوسط
3-نتایج دوره خوش 
4-نتایج دوره نستعلیق عالی
5-نتایج دوره کتابت عالی
6-نتایج دوره شکسته عالی
7-نتایج دوره نسخ عالی
8-نتایج دوره ثلث عالی
9-نتایج دوره نستعلیق ممتاز
10-نتایج دوره کتابت ممتاز
11-نتایج دوره شکسته ممتاز
12-نتایج دوره نسخ ممتاز
13-نتایج دوره ثلث ممتاز
لازم است از انضباط بسیار خوب شعب ذیل:
* مشهد* قم * کرمانشاه * تبریز* سنندج* همدانقزوین *شهرکرد و سایر شعبی که 
که در برگزاری آزمونهای تابستان و تکمیل دقیق اطلاعات آزمون دهندگان ،فرمهای مربوطه اداری و مالی ،تهیه دقیق cd اطلاعات
و ارسال به موقع آن به دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران سپاسگزاری به عمل آوریم.
مدیر اجرائی انجمن خوشنویسان ایران
عارف براتی
تلفن های تماس : 2-88920881 واحد آموزش خانم رضائی