سال رونق تولید
پنجشنبه 21 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مصاحبه با استاد امیرخانی در مجله حامیان(میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری ایرانیان)

پوستر مصاحبه استاد امیرخانی

مصاحبه با استاد امیرخانیاستاد امیرخانی

مصاحبه با استاد امیرخانی

مصاحبه با استاد امیرخانی

مصاحبه با استاد امیرخانی