سال جهش تولید
شنبه 10 آبان

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دریافت فیلم مصاحبه استاد جواد بختیاری رئیس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران در شبکه 4 سیما